Sport Support

Deze stichting is al 25 jaar actief in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in de regio Zuid-Kenemerland in de meest brede zin van het woord. Breedtesportstimulering is de kerntaak van SportSupport. Daarnaast organiseert de stichting een scala aan regionale sportevenementen en heeft een aparte topsporttak, Stichting Topsport Kenemerland.

Bij SportSupport is vooral de maatschappelijke functie van sport erg belangrijk. Dit uit zich in de diverse projecten die worden geïnitieerd en uitgevoerd. Hierbij moet men denken aan; Aangepast sporten, Ouderensport, Sport in de Wijk, JeugdSportPas, Schoolsport en Verenigingsadvies en Verenigingsondersteuning. Voor vijf gemeenten treedt SportSupport op als inhoudelijk en juridisch werkgever van buurtcoaches.

Er is sinds 2017 sprake van een samenwerking waarbij FishFingrs betrokken was en nu nog steeds is bij de total identity van de Grachtenloop en de Halve van Haarlem. Het begon aanvankelijk met de kleurstelling en ontwerp van het logo. Inmiddels is dit uitgegroeid tot vormgeving van, vlaggen, opblaasbare start- en finish-bogen, sponsorborden, online advertenties en vele andere merchandise.

DOOR NAAR CREATIES

Fishfingrs